I tydzień Adwentu. Św. Jana (Juana) Diego
1

Centrum Socjalne Caritas

Przy ul. Strzałowskiej 24 mieści się Centrum Socjalne „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i jednocześnie jedno z prowadzonych przez Centrum schronisk dla mężczyzn.

Schronisko udziela pomocy osobom bezdomnym, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przywiezionym ze szpitala, przez policję, zgłaszającym się samodzielnie lub osobom skierowanym ze schronisk, które nie mają warunków do opiekowania się osobami chorymi. Do schroniska są przyjmowane osoby zdrowe psychicznie, samodzielne, które nie wymagają stałej opieki innych osób.
 
Mieszkańcy domu są aktywizowani poprzez prace typu pranie, sprzątanie - na miarę możliwości konkretnych osób. Mają sposobność przebywania w atmosferze wartości chrześcijańskich, między innymi dzięki opiece duszpasterskiej, wspólnemu celebrowaniu chrześcijańskich świąt, udziałowi w rekolekcjach, możliwości korzystania z sakramentu pojednania, a dla chorych - sakramentu namaszczenia. Celem tych starań jest przeciwdziałanie pogłębianiu patologii, pomaganie podopiecznym w wyrwaniu się z marazmu, w kształtowaniu sumienia i wdrażaniu się w odpowiednie normy społeczne.
 
* * *

Centrum świadczy pomoc w uregulowaniu sytuacji społeczno-prawnej: ubezpieczenia zdrowotnego, wyrobienia dokumentów tożsamości, nabycia prawa do renty lub emerytury, załatwienia miejsca na oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a docelowo - w domach opieki społecznej. Pomaga także w znalezieniu pracy osobom w wieku produkcyjnym.

CSC prowadzi na terenie Szczecina jeszcze trzy inne schroniska, w tym schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi.

Adresy schronisk CSC:

Centrum Socjalne Caritas
ul. Strzałowska 24
71-730 Szczecin
tel./fax (0-91) 421-49-21

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Nehringa 14
71-814 Szczecin
tel./fax (0-91) 421-69-98

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Racibora 62
71- 631 Szczecin
tel. (0-91) 453-93-50

Schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi
ul. Piaseczna 4
70- 893 Szczecin
tel./fax (0-91) 462-13-29

Odsłon: 8814
  
AD 2008
projektowanie stron internetowych, zarządzanie marką, kompania