I tydzień Adwentu. Św. Jana (Juana) Diego
1

Hospicjum Św. Jana Ewangelisty

Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jest NZOZ utworzonym przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów.

Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie istnieje od 21 lat.
Hospicjum otacza opieką osoby chore na chorobę nowotworową w zaawansowanym stadium choroby i w okresie terminalnym. Zespół Hospicjum (prawie 50 osób zatrudnionych) to lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, psycholodzy, księża, oraz kilkudziesięciu wolontariuszy. Rocznie Hospicjum otacza opieką ponad 1000 chorych, towarzysząc im, uśmierzając lub zmniejszając ich ból, czuwając przy chorych, pielęgnując ich w trudnym okresie choroby i stwarzając godne warunki życia. Chorymi opiekujemy się bądź w hospicjum stacjonarnym (na Golęcinie, na ulicy Pokoju), gdzie możemy przyjąć 24 osoby, bądź w domach chorych (liczba chorych, którymi codziennie opiekujemy się w ich domach waha się między 70 a 100). Ta więc Hospicjum opiekuje się każdego dnia ponad 100 chorych.
Hospicjum pomaga rodzinom chorym. Sytuacja tych rodzin jest często bardzo trudna – nie umieją poradzić sobie z chorobą i cierpieniem najbliższych, a także z ich odchodzeniem. Pomagamy im zarówno poprzez pomoc psychologiczną i duchową, jak i poprzez uczenie ich opieki nad chorym, sposobów pielęgnacji, sposobów komunikacji itd.
Otaczamy opieką również rodziny w żałobie i osierocone dzieci. Przez cały rok funkcjonuje grupa wsparcia w żałobie (psycholog, pedagog i duchowny), której spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. W spotkaniach uczestniczy za każdym razem od 40 do 70 rodzin. Osoby i rodziny w żałobie, jeżeli jest taka potrzeba, korzystają również z indywidualnego wsparcia psychologicznego i duchowego.  
Dla osieroconych dzieci, Hospicjum wraz z Fundacją organizuje corocznie kolonie z programem psycho-terapeutycznym (najczęściej w górach – w roku 2007 w Białym Dunajcu), imprezy typu Mikołaj, Gwiazdka, Dzień dziecka. Niektóre dzieci objęte są stałą opieką psychologiczną. Pomagamy im również finansowo – w ubiegłym roku dzieciom w trudnej sytuacji finansowej ufundowaliśmy wyprawki do szkoły.
W końcu, Hospicjum wraz z Fundacją prowadzi Akademię Walki z Rakiem, wspomagającą osoby chore na chorobę nowotworową na początku choroby i ich rodziny. Zespół Akademii to: psycholog, fizykoterapeuta, dietetyk, pielęgniarka, onkolog ksiądz, wizażystka, seksuolog. Kilkadziesiąt osób rocznie dzięki działalności Akademii odnajduje sens życia nawet wtedy, gdy to życie jest naznaczone chorobą nowotworową. Pomagamy im podjąć leczenie, przejść przez nie i nauczyć się żyć z chorobą. Pomagamy ich rodzinom, jak funkcjonować w sytuacji codziennego obcowania z osobą przechodzącą terapię.
Biorąc pod uwagę wszystkie działania wyżej wymienione, obejmujemy każdego roku pomocą kilka tysięcy osób. Nasza pomoc jest dla chorych i ich rodzin całkowicie darmowa.
Hospicjum jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale środki jakie otrzymuje wystarczają na pokrycie ok. 70 % kosztów. Resztę, tzn. ok. 500 000 zł rocznie musimy znaleźć sami. Organizujemy kwesty, akcje i koncerty charytatywne, organizujemy akcje 1%, akcję Żonkil – Pola Nadziei, szukamy osób wrażliwych i mogących nam pomóc.
Zwracamy się do wszystkich o wsparcie nas w naszej pracy i misji. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ktoś z nas może spotkać się z problemem choroby nowotworowej w swym najbliższym otoczeniu i skorzystać z pomocy Hospicjum.

Strona www: www.hospicjum-szczecin.pl
 

Odsłon: 27725
  
AD 2008
projektowanie stron internetowych, zarządzanie marką, kompania