I tydzień Adwentu. Św. Jana (Juana) Diego
1

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. ZCO udziela świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, a także realizuje wiele zadań mających na celu zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory.

Szpital powstał w latach 1909-1910 na terenie parku, który wcześniej należał do kościoła. Początkowo szpital posiadał dwa budynki. W jednym (budynek główny) znajdowało się 40 łóżek, w drugim (oddział chorób przewlekłych) - 20 łóżek. W roku 1921, ze względu na systematycznie wzrastającą po I wojnie światowej liczbę pacjentów, władze szpitala wykupiły znajdujące się na terenie placówki sanatorium Bergquell. Brak specjalistycznych oddziałów i systematycznie narastająca liczba chorych zmusiła wkrótce ówczesne władze do wybudowania kolejnego budynku na 42 łóżka. Kadrę szpitala stanowiło wówczas pięciu lekarzy, lekarz główny, praktykant i 40 pielęgniarek ze Stowarzyszenia Sióstr Ojczyźnianych, liczba łóżek wynosiła 352.
W latach 30-tych XX wieku rozpoczęto w szpitalu leczenie nowotworów. Placówka posiadała najnowszy sprzęt do badań RTG. W porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem liczba pacjentów podwoiła się.
Z dokumentacji niemieckiej wynika, że szpital podczas II wojny światowej pracował bez zakłóceń, jedynie brak jest informacji o ostatnich dniach kwietnia 1945, z okresu walk o Szczecin. W czerwcu 1945, po zakończeniu walk, szpital został przejęty przez władze polskie. Pierwszym dyrektorem placówki został dr. Włodzimierz Gilewicz. W roku 1947 nastąpiła próba likwidacji jednostki przez Komisję Zdrowia, powodem były wysokie koszty utrzymania szczecińskich szpitali, do likwidacji jednak nie doszło.
 
Ważne daty:
 
1977     włączenie placówki do Szpitala Wojewódzkiego;
1978     szpital zmienia nazwę na „Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Ogólny w Szczecinie”;
1979     rozbudowa szpitala; powstaje tu centrum onkologii dla trzech województw; w tym czasie szpital nosi nazwę „Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej”;
1980     zakończono budowę i wyposażono budynek radioterapii;
1992     zmiana nazwy szpitala na „Regionalny Szpital Onkologiczny”;
1994     utworzono Poradnię Opieki Paliatywnej oraz zlikwidowano Oddziały: Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków;
1995     uruchomiono Oddział Chemioterapii Dziennej, Oddział Jednego Dnia oraz rozpoczęła pracę oczyszczalnia ścieków;
1999     pozyskano mammobus przeznaczony do prowadzenia badań profilaktycznych;
2002     przebudowano Blok Operacyjny;
2007     Regionalny Szpital Onkologiczny zostaje przekształcony w Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.
 
 
 
Szczegółowy opis historii szpitala autorstwa Iwony Spalczyńskiej można znaleźć na portalu sedina.pl.
 

Odsłon: 18161
  
AD 2008
projektowanie stron internetowych, zarządzanie marką, kompania