I tydzień Adwentu. Św. Jana (Juana) Diego
1

Przesłanie ikony

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ikoną (z greckiego eikón - obraz), a to oznacza, że nie jest on tylko zwykłym wyobrażeniem świętych, ale wizerunkiem, który uobecnia w duchowy sposób osoby na nim przedstawione. Modląc się przed ikoną, namalowaną według specyficznych norm technicznych i teologicznych, możemy skuteczniej pogłębić naszą znajomość misterium Chrystusa, Matki Bożej czy świętych i wejść w duchowy kontakt z nimi.

Ikona Nieustającej Pomocy jest typem Matki Bożej Bolesnej, która jest przedstawiona z Dzieciątkiem, pośród dwóch aniołów trzymających narzędzia męki. Rączki Dzieciątka obejmują dłoń Matki, a zsuwający się sandałek odkrywa jego stopę. Greckie litery na Ikonie wskazują imiona czterech postaci: Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Archanioła Gabriela (po prawej) i Archanioła Michała.

Wydaje się, że anonimowy autor Ikony Nieustającej Pomocy chciał wyrazić trwogę Chrystusa, który kontemplując wizję czekającej Go męki, przedstawianej Mu przez aniołów trzymających narzędzia męki, traci w gwałtownym odruchu swój sandał. Te elementy kompozycji uwydatniają rzeczywistość cierpienia i męki Chrystusa. Jednakże obraz podkreśla także jego zwycięstwo nad cierpieniem i śmiercią, jak to wynika z obecności złotego tła ikony (symbol zmartwychwstania) i ze sposobu, w jaki aniołowie trzymają narzędzia męki. Prezentują je oni bardziej jako trofea zwycięstwa wzięte z Kalwarii w poranek zmartwychwstania, niż jako narzędzia śmierci. Można zatem powiedzieć, że głównym tematem Ikony jest Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Centralnym punktem Ikony jest spotkanie rąk Matki i Dzieciątka. Prawa ręka Maryi obejmuje Syna, podkreślając w ten sposób człowieczeństwo Chrystusa. Rzeczywistość Wcielenia uwydatniona jest także przez obnażoną stopę Dzieciątka oraz przez fakt jego przytulenia się do Matki, jakby w instynktownym poszukiwaniu ratunku. Maryja, w tym samym momencie, wskazuje swą dłonią na Syna Bożego, podkreślając w ten sposób jego Boską naturę. Jest Ona tu przedstawiona jako hodigitria, ta która prowadzi do Odkupiciela, do tego który jest "Drogą, Prawdą i Życiem". Ona jest naszą Pomocą, wstawiającą się za nami do swojego Syna, który z miłości do nas oddał swoje zycie na krzyżu. Gwiazda nad czołem Maryi podkreśla tę Jej ważną rolę w planie naszego zbawienia jako Matki Boga i całej ludzkości.(za: http://www.omph.it/polski.htm)

Odsłon: 8989
  
AD 2008
projektowanie stron internetowych, zarządzanie marką, kompania